Odluka po žalbi Ženske asocijacije protiv dnevne novine Pobjeda

Komisija za žalbe nije našla da je u tekstu „Radonjiću 56.000 eura da pomaže žrtvama nasilja” došlo do kršenja načela IV, VII i IX Kodeksa novinara…VIŠE

alijansa

Code Of Ethics copy

Media NEThics

300x100MNEComp 1

poslovnik download

www.medijskisavjet.me