Predmetni tekst Operatora nije bilo ‘u jednom trenutku’, ali nije bilo ni panike” od 9.11.2023 nije u potpunosti objavljen u skladu sa načelom III Kodeksa novinara i članom 51 Zakona o medijima, kojim se definiše načina i format objavljivanje odgovora.

Opširnije:

Postupajući po žalbi zbog kršenja načela I i III Kodeksa novinara u tekstu “U Podgorici otkazano prikazivanje filma “Heroji Halijarda”, koji je objavljen 6. Oktobra 2023 na portalu Antena M, Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju, donosi sljedeće:

R J E Š E N J E

U tekstu “U Podgorici otkazano prikazivanje filma “Heroji Halijarda”, koji je objavljen na portalu Antena M je došlo do kršenja načela I i III Kodeksa novinara.

Opširnije:

Postupajući po žalbi zbog kršenja načela I Kodeksa novinara u tekstu “U Podgorici otkazano prikazivanje filma “Heroji Halijarda”, koji je objavljen 7. Oktobra 2023 na portalu CDM, Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju, donosi sljedeće:

R J E Š E N J E

U tekstu “U Podgorici otkazano prikazivanje filma “Heroji Halijarda”, koji je objavljen na portalu CDM, nije došlo do kršenja načela I Kodeksa novinara.

Opširnije:

Postupajući po žalbi zbog kršenja načela I Kodeksa novinara u tekstu “Podgorica: Otkazano prikazivanje filma "Heroji Halijarda" koji je objavljen 6. Oktobra 2023 na portalu Analitika, Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju, donosi sljedeće:

R J E Š E N J E

U tekstu “Podgorica: Otkazano prikazivanje filma "Heroji Halijarda" nije došlo do kršenja načela I Kodksa novinara.

Opširnije:

Postupajući po žalbi zbog kršenja načela IV Kodeksa novinara u tekstu “Ugrožena vrsta” , objavljenog dana 15.09.2023 na portalu Analitika Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju, donosi sljedeće:

RJEŠENJE

Komisija za žalbe je saglasna u stavu da tekst pod nazivom “Ugrožena vrsta” ne može biti smatran slobodom izražavanja koji se štiti članom 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Opširnije:

Još članaka …