mne eng

 

 

Odluka po žalbi Vuka Maraša 09.07.2020

09-07-2020

Postupajući po žalbi Vuka Maraša, povodom teksta u Pobjedi „Fridom haus: Crna Gora bila veća demokratija 2003. godine nego sada”, a nakon uvida u izjašnjenje...

Odluka po žalbi Igora Balabana 26.06.2020

26-06-2020

Uzimajući u obzir sve navedene činjenice, Komisija za žalbe je donijela odluku da djelimično usvoji žalbu Igora Balabana...Opširnije

Odluka po žalbi Sonje Dragović 17.06.2020

17-06-2020

Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju smatra da dopisivanje sadržaja ili odgovora u jednoj formi intervjua nije dozvoljeno bez odobrenja ili autorizacije sagovornika...opširnije

Odluka po žalbi Branka Radulovića protiv Pobjede 16.07.2019.

19-07-2019

Komisija za žalbe konstatuje da tekst “Saopštenje za javnost” Veselina Pejovića, koji je objavljen u Pobjedi od 4.06.2019 u najvećem dijelu ostaje u granicama profesionalnog...

Odluka po žalbi Željke Vuksanović protiv Dnevnih novina 08.11.2017

06-03-2018

Nakon uvida u dostavljena dokumenta, Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju je utvrdila da propuštanjem provjere tačnosti informacija, koju je nezvanično saznala i objavila...

Odluka po žalbi Ivana Čađenovića protiv Dnevnih novina

12-02-2018

Komisija za žalbe smatra da za cjelovitost informacija koje su iznesene u tekstu “Šebek: Organizovana hajka medijskih tajkuna i pojedinih opozicionara”, nije bilo neophodno uzeti...

Odluka po žalbi Željke Vuksanović protiv Dnevnih novina IV

18-09-2017

Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju konstatuje da autorka teksta “Plakala sam pored njive, a oni hoće da „prebiju“ štetu“ nije preduzela sve radnje...

Odluka po žalbi Željke Vuksanović protiv Dnevnih novina III

01-08-2017

Nakon uvida u predmetne tekstove:“Država da zaštiti radnike Kolašina”,  “Još jedna presuda u korist otpuštenih radnika”i “Puna usta pravde i zakona” Komisija za žalbe konstatuje...

Odluka po žalbi Željke Vuksanović protiv Dnevnih novina II

04-07-2017

Komisija za žalbe u tekstovima “Zapošljavaju nove, a otpustili 100 radnika”, “Vlast u Kolašinu ne interesuju zakoni države” i “Konjević pokrovitelj Željkinog bezakonja” nije pronašla...

Članom 21. Statuta Medijskog Savjet za samoregulaciju definisano je da monitoring tim Savjeta odlučuje po žalbama podnijetim protiv bilo koje medijske organizacije u Crnoj Gori kada su u pitanju povrede Kodeksa novinara Crne Gore i o tome obavještava javnost.

Žalbe se mogu podnijeti poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica ili faxom na telefon 020 220 273 ili elektronski na email adresu [email protected] 


Poslovnik o žalbama – DOWNLOAD