SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 24.06.2022

Na danas održanom sastanku Upravnog odbora Medijskog savjeta za samoregulaciju razmatrano je više tema vezanih za rad i aktivnosti ovog tijela u protekloj i tekućoj godini. Izvršni sekretar Ranko Vujović je upoznao članove sa projektima koji su realizovani kao i sa onima koji su trenutno u toku.


Upravni odbor je razmatrao i finansijsko stanje u organizaciji kao i moguće načine podrške članica u narednom periodu. Poseban dio sastanka je posvećen dešavanjima u Alijansi evropskih nezavisnih savjeta za štampu, čiji je član Medijski savjet za samoregulaciju, a koji su posledica novonastalih odnosa uzrokovanih ratom u Ukrajini.
U fokusu današnje sjednice je bila i aktulno stanje na medijskoj sceni u Crnoj Gori. Većina članova je izrazila nezadovoljstvo trenutnim odnosom između crnogorskih medija, a koji se posebno reflektuje na daljnji razvoj medijske samoregulacije. S tim u vezi donešena je odluka da Medijski savjet obnovi ideju o zajedničkom samoregulatornom tijelu koja je bila aktuelna prije par godina. Podsjećamo da je medijska zajednica u tom vremenu razmatrala model samoregulatornog tijela u kome ni jedan pol medijske zajednice ne bi imao većinu u odlučivanju i ne bi mogao biti preglasan. Smatramo da je ovaj model i dalje najbolje rješenje za crnogorske medije imajući u vidu karakter i prirodu naših trenutnih odnosa.


U pravni odbor je donio odluku da sa ovim zaključcima, kao i modelom moguće saradnje oko zajedničkog tijela upozna sve relevantne domaće i strane organizacije kako bi se konačno prevazišao ovaj problem koji godinama muči medijsku zajednicu, a istovremeno državi godinama donosi negativne ocjene kada su međunarodni izvještaji u pitanju.


Poslije svih promjena u zemlji smatramo da je potrebno napraviti i progres u odnosima među medijima kako bi zajedno došli do što profesionalnijih i objektivnijih medija i novinarstva.

 

Ranko Vujović
Izvršni sekretar
Medijski savjet za samoregulaciju