mne eng

 

 

Na osnovu svega navedenog Komisija za žalbe konstatuje da naslov spornog teksta nije adekvatan i da ne odražava suštinu teksta. Tekst jeste kontardiktoran i nedosledan, ali se na kraju da shvatiti da nikakvo plaćanje komunalija nije aktuelno kada je pomenuta tema u pitanju…OPŠIRNIJE

Članom 21. Statuta Medijskog Savjet za samoregulaciju definisano je da monitoring tim Savjeta odlučuje po žalbama podnijetim protiv bilo koje medijske organizacije u Crnoj Gori kada su u pitanju povrede Kodeksa novinara Crne Gore i o tome obavještava javnost.

Žalbe se mogu podnijeti poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica ili faxom na telefon 020 220 273 ili elektronski na email adresu [email protected] 


Poslovnik o žalbama – DOWNLOAD