Nakon uvida u dostavljena dokumenta, Komisija za žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju je utvrdila da propuštanjem provjere tačnosti informacija, koju je nezvanično saznala i objavila, novinarka nije postupila shodno osnovnom novinarskom principu dužne pažnje…Opširnije