mne eng

 

 

Medijski Savjet za samoregulaciju je nezavisno samoregulatorno tijelo koje prati rad štampanih, elektronskih i online medija.

Ovo tijelo ima za sa cilj da: unapređuje i razvija medijsku samoregulaciju u Crnoj Gori u cilju zaštite građana od neetičkog izvještavanja u medijima i podiže nivo svijesti o značaju istinitog i pravovremenog izvještavanja.

Radi realizacije postavljenih ciljeva Savjet obavlja slijedeće djelatnosti:
- prati sprovođenja Kodeksa novinara Crne Gore u medijima, posreduje kao medijator između nezadovoljnih čitalaca i medija, objavljuje periodične izvještaja o poštovanju etičkih i profesionalnih standarda, unapređuje profesionalne standarde u crnogorskim medijima, odlučuje o predstavkama i žalbama građana na rad medijskih kuća i štiti javnost od neprofesionalnog i manipulatorskog novinarskog izvještavanja.

Medijski savjet za samoregulaciju osnovan je 7 marta 2012 u Podgorici. Skupštinu Medijskog savjeta čini devetnaest crnogorskih štampanih, elektronskih i on line medija koji su usaglasili i usvojilli osnivačke akte ovog tijela koje će pratiti primjenu profesionalnih i etičkih standarda u crnogorskom novinarstvu.

Osnivači Medijskog savjeta za samoregulaciju opredjelili su se za koncept po kome samoregulaciju treba osloniti isključivo na medije koji prihvataju Kodeks novinara Crne Gore i moralne principe odgovornog i profesionalnog novinarstva. Medijski Savjet za samoregulaciju je otvoren za sve medije u Crnoj  Gori koji žele dalje da razvijaju i unapređuju novinarsku etiku i profesiju. Na osnivačkoj Skupštini je zaključeno da samo zajedničkim naporom možemo donekle povratiti ugled profesiji koja već nekoliko godina trpi ozbiljne zloupotrebe i manipualcije.

Onama

 

Medijski savjet za samoregulaciju osnovan je 7 marta 2012 u Podgorici. Skupštinu Medijskog savjeta čini devetnaest crnogorskih štampanih, elektronskih i on line medija koji su usaglasili i usvojilli osnivačke akte ovog tijela koje će pratiti primjenu profesionalnih i etičkih standarda u crnogorskom novinarstvu.

Osnivači Medijskog savjeta za samoregulaciju opredjelili su se za koncept po kome samoregulaciju treba osloniti isključivo na medije koji prihvataju Kodeks novinara Crne Gore i moralne principe odgovornog i profesionalnog novinarstva. Medijski Savjet za samoregulaciju je otvoren za sve medije u Crnoj  Gori koji žele dalje da razvijaju i unapređuju novinarsku etiku i profesiju. Na osnivačkoj Skupštini je zaključeno da samo zajedničkim naporom možemo donekle povratiti ugled profesiji koja već nekoliko godina trpi ozbiljne zloupotrebe i manipualcije.


Izvršni sekretar

Ranko Vujović


Upravni odbor:

Darko Šuković, predsjednik
Draško Đuranović
Sonja Drobac
Nedžad Lajka
Slavko Mandic
Jovanka Kovačević Đuranović
Predrag Zečević

 

Komisija za monitoring i žalbe:

Aneta Spaić
Sonja Drobac
Danilo Burzan
Branko Vojičić
Ranko Vujović

Članice:

TV CRNE GORE, TV A1, POBJEDA, DNEVNE NOVINE, TV MBC, Radio ELMAG, TV TEUTA, TV BOIN, Radio ANTENA M, Radio SKALA, Radio TIVAT, Radio DUX, Portal ANALITIKA, Portal CAFFE DEL MONTENEGRO, Radio JADRAN, Radio CRNE GORE, Portal RTCG, TV Prva